Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

SON BAŞVURU TARİHİ
2 Mayıs  2016 Pazartesi  Saat 17.00

SİMPOZYUM TARİHİ
3-5 Haziran 2016

SİMPOZYUM  MERKEZİ
Barida Hotel, Isparta

SİMPOZYUMUN AMACI
Simpozyumda korunmadan tedaviye, akut ve kronik viral hepatitlerin  her yönüyle ve olgular eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. UVHS VII, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacak Dernek üyeleri için ücretsizdir.*
2. VHÇG üyelerinin UVHS VIII için ulaşım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.
3. UVHS VIII’e katılacak VHÇG üyelerinin üye ödenti borcu olmamalıdır.
4. UVHS VIII’e  katılacak VHÇG üyeleri aşağıda  istenen bilgileri 2 Mayıs 2016 tarihine değin iletişim adreslerinin üçüne birden göndermelidir.

İSTENEN BİLGİLER

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

Görevi

GSM

E-posta


İLETİŞİM ADRESLERİ

klimik@klimik.org.tr

gbinjune@gmail.com (Uzm. Dr. Güle ÇINAR-AYDIN, Genel Sekreter)

dribak77@hotmail.com (Doç. Dr. İbak GÖNEN, Simpozyum Başkan Yardımcısı)

*VHÇG üyesi olmayan katılımcıların, “online”  Başvuru Formu doldurarak başvurması gerekmektedir. Formlar, başvuru sahipleriyle iletişime geçmesi için turizm acentesine iletilecektir.