Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu tarihten (XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Manavgat-Antalya) itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

VHÇG’nin güncel üye sayısı 79’a ulaşmıştır. Türkiye’nin değişik yerlerinden viral hepatit hastalarını izleyen VHÇG üyelerinin katılımıyla iki ayrı çok merkezli moleküler direnç çalışması başlatılmıştır. 2012 içinde monotematik olarak düzenlenen iki ayrı Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS I ve UVHS II),  ilgiyle karşılanmıştır. Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi Kursları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılması amacıyla farklı merkezlerde yılda dört kez olarak gerçekleştirilmektedir. İlki bu yılın başında gerçekleştirilen Hepatit Akademisi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik bir eğitim etkinliğidir. VHÇG, yakınlarda büyük bir katılımla gerçekleştirilen XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (13-17 Mart 2013, Antalya) sırasında da üç ayrı oturumu düzenleme sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

Bu yıl yine monotematik olarak 24-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesine karar verdiğimiz III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS III)‘nda Karaciğer ve Koinfeksiyonlar konusunu ele alacağız. UVHS III‘te katılımcılarımızın poster bildirilerine de yer vereceğiz.

İnanıyoruz ki, hazırladığımız gerek bilimsel gerekse sosyal atmosfer, VHÇG üyeleri arasındaki bağları güçlendirecek ve birlikte girişeceğimiz yeni atılımların başlangıcı olacaktır.

UVHS III‘ün önemli bir halk sağlığı sorununun üstesinden gelinmesine katkıda bulunacak ve üyelerimizin mesleki uygulamalarına ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler,  bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd. Şti.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı