Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

1. UVHS III, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacak Dernek üyeleri için ücretsizdir*. 
2. VHÇG üyelerinin UVHS III için ulaşım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.
3. UVHS III’e katılacak VHÇG üyelerinin üye ödenti borcu olmamalıdır.
4. UVHS III’e katılacak VHÇG üyeleri aşağıda  istenen bilgileri 15 Nisan 2013 tarihine değin aşağıdaki adreslere göndermelidir.

İSTENEN BİLGİLER

  • Adı Soyadı
  • Çalıştığı Kurum
  • Görevi
  • GSM
  • E-posta

İLETİŞİM ADRESLERİ

  • klimik@klimik.org.tr
  • yildizegemen@gmail.com (Doç. Dr. Orhan YILDIZ, Genel Sekreter)

*VHÇG üyesi olmayan katılımcıların, “on line”  Başvuru Formu doldurarak başvurması gerekmektedir. Formlar, başvuru sahipleriyle iletişime geçmesi için turizm acentasına iletilecektir.