Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

SON BAŞVURU TARİHİ

30 Mart 2022

AKADEMİ TARİHİ

13-15 Mayıs 2022

AKADEMİ MERKEZİ

Anitta Hotel/Çorum

AKADEMİNİN AMACI

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına akut ve kronik viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin verilmesidir. Eğitim öncelikle uzmanlık eğitimi almakta olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik olmakla birlikte kontenjanın yeterli olması durumunda uzmanları da kapsayacaktır.

AKADEMİNİN KATILIMCI SAYISI

50 kişi

KATILIM KOŞULLARI

Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Başvuracakların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olmaları, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü yılındaki asistanlara öncelik tanınacak olup, başvuru tarihine göre yapılacaktır.

Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları zorunludur.

Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.