Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu günden beri kendi alanı ile ilgili ancak farklı formatlarda çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Bunlar arasında Klimik Hepatit Akademisi özel bir yer tutmaktadır. Geleneksel olarak yapılan bu etkinliğin dokuzuncusu 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Klimik Hepatit Akademisi 2022 olarak adlandırdığımız ve Çorum’da gerçekleştireceğimiz bu etkinlik öncelikle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara yönelik olmakla birlikte, kontenjanın yeterli olması durumunda daha önce bu eğitime katılmamış olan uzmanları da kapsayacaktır. Bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2022’ye toplam 50 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2022’nin viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler, bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan ilaç sanayi endüstrisine teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Akademi Başkanları

Prof. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ

Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK