Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,Bu yıl 7-9 Mart 2014 tarihlerinde, İstanbul’da III. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (USBİS 2014)’nu düzenliyoruz.

Bu simpozyumun düzenlenmesinde amacımız, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlarda temel konuları gözden geçirmek, sorunlarımızı paylaşmak ve yeni çözümler üretmek için ortam sunmaktır. Yıllardır sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar konusunda emek vermiş hekim meslektaşlarımız ve hemşire arkadaşlarımızla birlikte motive edici ve üretken bir atmosfer yaratmayı hedefliyoruz.

Oturumların tümüne aktif olarak katılım ve katkı sunulmasını önemsiyoruz. Bu nedenle, simpozyumda paralel oturum olmasını tercih etmediğimizi bilmenizi isteriz. Sunum ve bildiri özetlerinin yer alacağı bir kitap, toplantı sırasında katılımcılara sunulacak ve ayrıca toplantı sonrasında gelecek çalışmalarımıza ışık tutacak bilimsel bir rapor hazırlanacaktır.

Simpozyumun, ülkemizin sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar alanında bilgi ve uygulama birikimine katkı sunması umuduyla 7-9 Mart 2014 tarihlerinde USBİS 2014’te birlikte olmayı diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı