Şifremi Unuttum

Yönerge

Amaç

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun (SBİÇG) amaçları:

Türkiye’de sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar konusunda sorunları ve çözüm önerileri sunmak için veri toplamak ve bu amaçla araştırmalar yapmak

Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar konusunda çalışma sonuçlarını paylaşmak ve eğitim vermek amacıyla bilimsel toplantılar, mezuniyet sonrası kurs, interaktif grup çalışmaları ve simpozyum düzenlemek,

Üyelik

  1. Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar konusunda çalışmak amacıyla çalışma grubu yürütme kuruluna başvuran üyelerdir.
  2. Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır.
  3. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar Çalışma Grubu’na katılabilir

Yürütme Kurulu

Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlarÇalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür.

Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

Çalışma Grubu’nu, başkanı ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder.

Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur.

Genel Kurul

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun üyeleri, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar.  Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir