Şifremi Unuttum

Bildiri Özetleri

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 21 Şubat 2014 tarihine kadar web sitesi üzerinden iletilmelidir. Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlara ilişkin günlük uygulamaların ve yaşanılan sorunların poster halinde hazırlanarak katılımcılarla paylaşılması simpozyumun amaçlarına ulaşması için yardımcı olacaktır. Bu şekildeki posterlere öncelik tanınacaktır.

1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

2. Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

3. Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.

4. Poster özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.

5. Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

·  Amaç

·  Yöntemler

·  Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)

·  Tartışma

Bildiri Özetleri, Simpozyum sırasında dağıtılacak konuşmaların da yer aldığı kitapçıkta basılacaktır. Poster özetleri ile ülkemizde sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlara ilişkin uygulamaların tespiti ve bundan sonraki çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması amaçlanmaktadır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM FORMU

Error: Contact form not found.