Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler ve Başvuru Koşulları

KURSUN AMACI

Öncelikle  uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü  yılındakiler olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak HIV/AIDS hastalarının  izlemi için gerekli  güncel ve temel bilgilerin paylaşılması.

KURS TARİHİ

16 Aralık 2017 Cumartesi

KURS MERKEZİ

Divan İstanbul Hotel

KURSUN KATILIMCI SAYISI

40 kişi

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Kurs, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğiüyeleri için ücretsizdir.
  2. Katılım başvurusunun Başvuru Formu gönderilerek  yapılması zorunludur.
  3. Son Başvuru Formu gönderme tarihi 1 Aralık 2017′dir.
  4. Yalnız ödenti borcu olmayan Dernek üyelerinin başvuruları değerlendirilecektir (Üye ödentileri Dernek sitesinden “online” olarak ödenebilir).
  5. Başvuru sayısı 40’ı geçtiği takdirde başvuru sırası ile kurumsal dağılım dengesi gözetilecek ve daha önceki kurslara katılmamış olanlara öncelik verilecektir.
  6. İsteyen katılımcılara ulaşım desteği sağlanacaktır.
  7. Ulaşım desteği istenip istenmediği Başvuru Formu’nda belirtilmelidir.
  8. Katılımcının kursa kabul edilmesi, yıl içinde beşeri ruhsat/izin sahiplerinin, sağlık meslek mensuplarına bilimsel toplantılara katılımları için, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca vereceği desteklerden yararlanma haklarının sayısını eksiltmeyecektir.