Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG) HIV/AIDS konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 2013 yılında Klimik Derneği’nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kuruldu.

HIVÇG, yapacağı ilk etkinliğin temel eğitim kursları olmasına karar vermişti. Bu kapsamda hazırlanan
1. kurs İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu adıyla 1 Mart 2014’te İstanbul’da yapıldı ve 83 katılımcıya ulaşan yoğun bir ilgiyle karşılaştı; hem katılımcılar hem de eğiticiler açısından yararlı ve başarılı bulundu. Tekrar yapılması yönünde talepler geldi. Bu geribildirimler yanında katkı ve eleştiriler dikkate alınarak HIVÇG yürütme kurulunca 2. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 20 Aralık 2014’te; 3. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 26 Aralık 2015’te; 4. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 17 Aralık 2016’da İstanbul’da yapıldı. Bu formatın devamı olarak 5. HIV/AIDS Kursu’nun 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, Prof. Dr. Volkan KORTEN ve Doç. Dr. Asuman İNAN başkanlığında İstanbul’da yapılması planlanmıştır.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve HIV/AIDS hastası izleyen uzmanların katılımını beklediğimiz bu kursta, konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından gerçek olgularla desteklenmiş bir eğitim verilecektir. Hastalarımıza verdiğimiz hizmetin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek ortak amacımızdır.

Bir araya geleceğimiz 5. kursa konuyla ilgilenen üyelerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kursun Programı ve Başvuru Koşulları sitemizde yer almaktadır.

Kursun Başvuru Formu için [Tıklayınız].

Sevgi ve saygılarımızla. 

 

Prof. Dr. Volkan Korten                                                                                              

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı

 

Doç. Dr. Asuman İnan

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri