Şifremi Unuttum

Literatürden Seçmeler

  • Xu L, Pegu A, Rao E, et al. Trispecific broadly neutralizing HIV antibodies mediate potent SHIV protection in macaques. Science. 20 Eylül 2017. DOI: 10.1126/science.aan8630. Science dergisinde 20 Eylül 2017 tarihinde  yayımlanan NIH ve Sanofi destekli çok merkezli bir araştırmada HIV-1 virusuna karşı üretilen, tek protein üzerinde yerleşik üç farklı hedefe yönelik ve geniş spektrumlu nötralizan antikorların(bnAbs) naiv resus makak maymunlarında infeksiyonu  önleme başarısının değerlendirildiği açıklandı! Bilindiği gibi etkili bir AIDS aşısının geliştirilmesi viral genetik çeşitlilik ve geniş ölçüde nötralizan antikorların üretilmesindeki güçlük nedeniyle şimdiye kadar zor olmuştur. Fakat yakın zamanda  tek bir molekülün birbirinden bağımsız üç HIV 1- zarf belirteci (CD4bs, MPER,  V1V2 glycan)  ile etkileşime girmesine izin veren üçlü-özgül antikorlar geliştirildi! Üçlü-özgül antikorların şimdiye kadar tanımlanmış monoklonal nötralizan antikorlara göre daha güçlü, kapsayıcı ve insan nötralizan antikorlarına benzer farmakokinetik yapıda oldukları gösterildi. Aynı zamanda yapılan deneyde rektal mukoza yoluyla infekte edilen maymunlarda, bu işlemden 5 gün önce verilen monoklonal antikorların koruma başarısı %65-72 bulunurken, yeni geliştirilen bu üçlü özgül antikorların %100 koruma sağladığı gösterildi!Bu gelişmenin diğer infeksiyon hastalıkları, maligniteler ve otoimmün hastalıklar açısından da önemli olabileceği düşünülüyor! (Cansu Çimen, 10.10.2017)
  • Zhang Y, Yin C, Zhang T, et al. CRISPR/gRNA-directed synergistic activation mediator (SAM) induces specific, persistent and robust reactivation of the HIV-1 latent reservoirs. Sci Rep. 2015; 5: 16277. DOI: 10.1038/srep16277. Açık erişimli bu makale “Nature, Scientific Reports” dergisinde  5 Kasım 2015′ de yayımlanmıştır. HIV infeksiyonu kalıcı tedavisine yönelik olarak latent virus(provirus) bulunduran hücrelerin RNA-kılavuzlu CRISPR/Cas9 teknolojisi ile aktivasyonu sonucu selektif suisidal imhasına yol açan bir araştırmanın olumlu verileri paylaşılmaktadır. Bu genom düzenleme yöntemiyle AIDS’in kalıcı tedavisine bir adım daha yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. (Taner Yıldırmak, 27.01.2016)
  • INSIGHT START Study Group. Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med. 2015; 373(9): 795-807. [Prof. Dr. Volkan KORTEN’in kaleminden konuyla ilgili özet/yorum için tıklayınız.]
  • Cummins NW, Badley AD. Can HIV Be Cured and Should We Try? Mayo Clin Proc. 2015; 90(6):705-9.