Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler ve Başvuru Koşulları

KURSUN AMACI

Öncelikle  uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü  yılındakiler olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak HIV/AIDS hastalarının  izlemi için gerekli  güncel ve temel bilgilerin paylaşılması.

KURS TARİHİ

1 Mart 2014 Cumartesi

KURS MERKEZİ

Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed)
İstiklal Cad.  No. 181
Merkez Han
Beyoğlu, İstanbul

KURSUN KATILIMCI SAYISI

30 kişi

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Kurs, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyeleri için ücretsizdir.

2. Katılım başvurusunun Başvuru Formu gönderilerek  yapılması zorunludur.

3. Son Başvuru Formu gönderme tarihi 15 Şubat  2014′tür.

4. Yalnız ödenti borcu olmayan Dernek üyelerinin başvuruları değerlendirilecektir (Üye ödentileri Dernek sitesinden “online” olarak ödenebilir).

5. Başvuru sayısı 30’u geçtiği takdirde başvuru sırası ve kurumsal dağılım dengesi dikkate alınacaktır.

6.  İsteyen katılımcılara ulaşım desteği sağlanacaktır.

7. Ulaşım desteği istenip istenmediği  Başvuru Formu‘nda belirtilmelidir.

8. Katılımcının kursa kabul edilmesi, yıl içinde beşeri ruhsat/izin sahiplerinin, sağlık meslek mensuplarına bilimsel toplantılara katılımları için, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca vereceği desteklerden yararlanma haklarının sayısını eksiltmeyecektir.