Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

HIV/AIDS  konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla HIV/AIDS  Çalışma Grubu (HIVÇG) kurulmuştur. HIVÇG ilk olağan genel kurulunu XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi  (13-17 Mart 2013, Antalya)  sırasında gerçekleştirerek yürütme kurulunu seçmiş ve çalışmalarını başlatmıştır. HIVÇG, yapacağı ilk etkinliklerin temel eğitim kursları olmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda hazırlanan ilk kurs İlk Adımda Hasta Yönetimi  adıyla 1 Mart 2014’te İstanbul’da yapılacaktır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  asistanları ve HIV/AIDS hastası izleyen uzmanların katılımını beklediğimiz bu kursta konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar eğitim verecektir. Bu programın göreceği ilgi ve getirilecek öneriler, kursların gelişmesinde ve yeni eğitim modüllerinin oluşturulmasında belirleyici olacaktır. Hastalarımıza verdiğimiz hizmetin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek ortak amacımızdır.  Bu amaç doğrultusunda bir araya  geleceğimiz kursumuza,  ilgilenen üyelerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı