Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik pratikte sık karşılaştığımız “kronik yara ve bakımı” her geçen gün önemi daha da artan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik yaranın en sık karşılaşılan nedeni hepimizin bildiği gibi diyabetik ayak yaraları olup, bu sorunla yaşayan yaklaşık 500 bin hasta olduğu tahmin edilmektedir. Diyabetik ayağa bağlı ampütasyonların %60’ında ise neden infeksiyondur. Bu nedenle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına bu hastaların ampütasyondan korunması için büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği bünyesinde Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG) oluşturulmuştur. Çalışma grubumuz konu ile ilişkili uzmanlık alanlarının destekleri ile bu güne kadar altı kez  “Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu” düzenlenmiştir. Aynı zamanda ülkemizde bir ilk olan Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporu yine çalışma grubumuz tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma grubumuz daha önceki yıllarda başarı ile gerçekleştirdiği ve gelenekselleşmeye başlayan bir eğitim olarak karşımıza çıkan “Uygulamalı Yara Bakım Kursları”nın üçüncüsünü 14-17 Ekim 2021 tarihinde Hitit Uygarlığının beşiği Çorum ilinde düzenleyecektir. Bu kurs ile gerek uzmanlık alanımızda çalışan meslektaşlarımız gerekse konuya ilgi duyan diğer sağlık çalışanlarının yara tedavisinde yetkinleşmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Kursumuzda kronik yara tedavisinde nelerin yapılması gerektiği, yara bakım ürünlerinin nasıl kullanıldığı, yaranın aşamalarına göre tedavi yaklaşımının nasıl olduğu teorik olarak anlatılacak ve COVID 19 salgın koşullarının elverdiği ölçüde birebir hasta başında uygulamalı olarak ya da videolar ve maketler eşliğinde görselleştirilerek gösterilecektir. Tartışmalı oturumlar ile kursiyerler, alanında uzman ve deneyimli meslektaşları ile olguları tartışma imkânı bulacaklardır.   Ayrıca bir “Yara Bakım Ünitesi”nin nasıl örgütlenmesi, nasıl çalışması gerektiği güncel gelişmeler altında yeniden tartışılacaktır.

Kronik yara ve tedavisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği DAİÇG Yürütme Kurulu Adına

Kurs Başkanları

Prof. Dr. Ayten KADANALI                                                          Prof. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ