Şifremi Unuttum

Burslu Başvuru Katılım Koşulları ve Başvuru Formu

1) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği üyesi
olmak.

2) KLİMİK Derneği üyesi başvuru sahiplerinin üye ödenti borcunun olmaması
gerekmektedir.

3) Burslu katılım başvuru sayısı 30 kişiyle sınırlıdır. Katılım desteği için başvuru
sırası esas alınacaktır. Daha önce burslu katılmayan üyelere öncelik
sağlanacaktır.

4) Burslu kabul edilen katılımcıların kayıt ve konaklama giderleri dernek
tarafından karşılanacak olup, ulaşım giderleri kendilerine ait olacaktır.

5) Son başvuru tarihi 20 Eylül 2021, Pazartesi günüdür.