Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Ülkemiz erişkin nüfusunun yaklaşık %7’sinin diyabetik olduğu belirlenmiştir ve bu oran yükselme eğilimindedir. Diyabetik hasta sayısındaki artış, diyabete bağlı komplikasyon oranındaki  artışa yansımaktadır. Diyabetin ciddi komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak yarası ve infeksiyonları günümüzde önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Sorunun çözümü,  soruna kapsamlı yaklaşabilecek birçok uzmanlık alanının ortak çalışması ve koruyucu sağlık ekiplerinin ortak çabasıyla mümkün olabilir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu (DAİÇG) olarak ilgili uzmanlık alanlarıyla bir araya gelerek hep birlikte  çözüm arama isteği ve çabası içerisindeyiz. Bu amaçla,  ilkini 2008 yılında, ikincisini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu sırasında birçok farklı uzmanlık alanının temsilcileri olarak bir araya gelmiş, sorunları tartışmış ve bilgi paylaşımında bulunmuştuk.

Farkındalığın günden güne arttığı diyabetik ayak infeksiyonlarıyla ilgili son gelişmeleri yine farklı uzmanlık alanlarının temsilcileriyle birlikte gözden geçirmeyi ve çözüme yönelik önerileri birlikte tartışabilmeyi amaçladığımız  III. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (UDAİS 2014)  8–10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.   UDAİS 2014‘te diyabetik ayak infeksiyonlarının ulusal ölçekte izlenmesini sağlamayı ve soruna yönelik politikaların geliştirilmesini de hedefliyoruz. UDAİS 2014 sırasında hazırlıklarına 13 Derneğin ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün katkısıyla bir yıl önce başladığımız Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Rehberi” taslağını da sizlerle paylaşacak olmanın  heyecanını duyuyoruz.

Diyabetik ayak, yalnız hekimlerin değil hemşirelerin de ilgisini ve teorik ve pratik bilgilerini güncellemelerini gerektiren ciddi bir sorundur. Bu nedenle  UDAİS 2012 sırasında Diyabet Hemşireliği Derneği’nin desteğiyle düzenlenen ve 100 hemşirenin katıldığı Hemşireler İçin Diyabetik Ayak Bakım Kursu‘nu  UDAİS 2014 sırasında ikinci  kez düzenleyeceğiz.

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı, konu hakkında son gelişmelerin tartışılacağı UDAİS 2014’ün, katkılarınızla zenginleşeceğine ve bilimsel bir şölene dönüşeceğine inanıyoruz. Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonlarıyla ilgilenen, bu konuda çaba gösteren ilgili tüm sağlık çalışanlarını, UDAİS 2014‘e davet ediyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Simpozyum  Başkanı