Şifremi Unuttum

Ana Konular

 • Diyabetik Ayak Yarasında Temel Fizyopatoloji ve İmmünoloji
 • Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji; Değişen Ne Var? Moleküler Tanı
 • Diyabetik Ayak Yarasında Biyofilm ve Biyofilm Eradikasyonunda Yeni Yöntemler
 • Charcot Nöroosteoartropatisi, Osteomyelit; Ayırıcı Tanı
 • Diyabette Periferik Arter Hastalığı ve Tedavisi; Medikal, Cerrahi, Girişimsel Radyoloji
 • Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Antibiyotik Tedavisinde Son Çalışmalar; Ne Önerilir, Ne Önerilmez?
 • Diyabetik Ayak Tedavisinde Yeni Rehberler
 • Diyabetik Ayak Komplikasyonlarından Korunma ve Hemşire Bakımı
 • Hastanelerde Diyabetik Ayak Konseyleri; Sorun mu, Çözüm mü?
 • Diyabetik Ayakta Sosyal ve Ekonomik Maliyet
 • Diyabetik Ayak Yarasının Tedavisinde Oksijen Tedavi Yöntemleri ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
 • Diyabetik Ayakta Rekonstrüktif Cerrahi
 • Diyabetik Ayak Yarasının Tedavisinde Büyüme Faktörleri Etkileri
 • Diyabetik ayak yarasında yara örtüleri ve diğer yara bakım ürünleri

Ayrıca Simpozyum Sırasında Bir Tam Günlük
Hemşireler İçin Diyabetik Ayak Bakım Kursu
Yapılacaktır.