Şifremi Unuttum

İlk Duyuru

Mart 2011

Herbirimiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (EHKM) alanında eğitim ve hizmet faaliyetleri içerisinde bulunmaktayız. Uzmanlık derneğimiz yıllardan beri süregelen birçok sıkıntılara örgütlü bir şekilde göğüs germiş, mesleki formasyon ve isim hakkında olduğu gibi üyelerinin özlük hakkındaki sıkıntılarına da yasal çerçeveler içerisinde çözüm bulmaya çalışmıştır. Hekimlik mesleğinin her aşamasında oluşturulacak mesleki dayanışma hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını daha kolay ortaya koyarak , bilgi paylaşımı ve ortak bilimsel değerlerde buluşmanın yolunu açacaktır. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) bu nedenlerle içerisinde tüm uzmanlık dallarında eğitim alan asistanlar ve hizmet gören genç uzmanların bulunduğu AGUH (asistan ve genç uzman hekimler) komisyonu oluşturmuş ve her bir uzmanlık derneğinden kendi bünyesinde AGUH komisyonu oluşturmasını istemiştir. Derneğimiz (KLİMİK) bu konuda öncü bir rol üstlenerek ilk komisyon toplantısına asistan ve uzman düzeyinde temsilciler göndermiştir. Öncelikli olarak eğitim sorunları üzerinde çalışmayı hedefleyen komisyon, ikincil olarak özlük haklarını gündemine alacaktır. Kanıta dayalı tıp ve hukuk sisteminin sağlık alanında ciddi müeyyideler ve yaptırımlarla dolu malpraktis yasaları hekimlerin kaçınılmaz olarak iyi eğitim almalarını gerektirdiği gibi örgütlenmenin önemini bir kat daha artırmıştır. EHKM alanında eğitim ve hizmet kalitesinin standart seviyelere çekilmesi artık bir zorunluluk halini almıştır. Asistan ve uzman doktorlara bilimsel ve araştırma faaliyetlerinde (klinik ve labarotuvar çalışmalar, uzmanlık derneği kusları, bilimsel kongreler, yurtiçi/yurtdışı gözlemci programları (observership) bursları, araştırıcılara proje mali destek programları) optimal koşulların sağlanması ve yurt sathında duyurulması AGUH’un amaçları içerisinde olacaktır.

Geleceğimiz ve mesleğimiz için örgütlenmeli ve etkin görev üstlenmeliyiz.