Şifremi Unuttum

İHKMEYK’e verilen rapor

Konya’da yapılan KLİMİK Güz Okulu’nda toplanan AGUH yürütme kurulu İç Hastalıkları rotasyon süresi, içeriği ve asistanların karşılaştıkları diğer eğitim sorunları ile ilgili hazırladıkları raporu İHKMEYK’e sunmuştur.

Sorunlarımıza olan ilgileri ve çalışmaları için İHKMEYK üyelerine teşekkür ederiz.

Üstyazı ve rapor aşağıda sunulmuştur:

KLİMİK Derneği Yönetim Kuruluna

KLİMİK derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu’nun Eğitim Planlama ve Geliştirme Koordinatör üyesi As. Dr. Altan GÖKGÖZ tarafından komisyon adına hazırlanmış olan rapor ektedir. Raporun derneğimizin ilgili organlarınca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

As. Dr. Emre Aktepe
KLİMİK AGUH Asistan Temsilcisi

EKLER:

 1. Rapor
 2. AGUH Hastane temsilcileri ile yapılan elektronik posta tartışması

Rapor

Konu: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili enfeksiyon hastalıkları asistan hekimlerinin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar, kaygılar ve çözüm önerileri genel görüş oluşturmak üzere yapılan anket çalışmaları sonucunda rapor haline getirilmiştir.

Rapora kaynak teşkil eden belgeler:

 • KLİMİK derneğinin resmi internet sitesinde yer alan asistan hekim anketleri,
 • KLİMİK Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonunda (AGUH) Eğitim Planlama ve Geliştirme Koordinatör üyesi ve İzmir Bozyaka EAH EHKM asistan temsilcisi As. Dr. Altan Gökgöz tarafından oluşturulmuş anket formu (adı geçen anket raporun sonuna eklenmiştir)
 • Hazırlanan taslak rapor tekrar hastane temsilcileri arasında tartışmaya açılmıştır

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi:

Yaklaşık olarak kırk dokuz (49) enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistan hekimi (24 asistan temsilcisi) tarafından doldurulan anketlerin ışığında asistan hekimlerin eğitim açısından karşılaştıkları problemler şu başlıklar altında toplanabilir:

Eğitim sürecine başlarken bu süreç hakkında(hangi yılda nerede çalışacağımız, mikrobiyoloji laboratuar eğitimini ne kadar süre yapacağımız, kaç ay serviste,kaç ay poliklinikte ve ne zaman aralığında rotasyonlara çıkacağımız konusunda) yeterli yazılı veya sözlü bilgilendirilme yapılmamaktadır

 1. Yeni belirlenen rotasyon sürelerinin ortaya çıkardığı daha önce dahiliye rotasyonunu 6 ay olarak tamamlayan arkadaşlarımızın bir 6 ay daha dahiliye kliniklerinde rotasyon yaptırılmak zorunda bırakılmaları ve dahiliye süresinin (12 ay) çok uzun olduğu, eski rotasyon süresi olan 6 ayın yeterli olduğu, ayrıca birçok eğitim araştırma hastanesinin yeterli yan dalları(nefroloji, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji vb.) olmaması nedeniyle daha iyi dahiliye eğitimi düşüncesi ile uzatılan dahiliye süresinin amacına ulaşmadığını düşünmekteyiz. Buralarda çalışan bazı arkadaşlarımıza boşlukları dolduran, angaryayı yapan hekim, yedek işgücü olarak davranıldığı gözlemlenmiştir.
 2. Birçok dâhili bilim dalının (ör: nöroloji ve göğüs hastalıkları) dâhiliye rotasyon sürelerinin daha kısa olup endokrinoloji, romatoloji vs gibi rotasyon süresinde gideceği dâhiliye yan dal kliniklerin açıkça belirtilmiştir. İHKM için ise 12 ay dâhiliye rotasyon süresi belirlenip, müfredatının boş bırakılması ve dâhiliye şef/hocalarının bizleri asistan açığının olduğu bölümlerde, eğitim verme kaygısından uzak bir şekilde çalıştırılacak bedava işgücü olarak kullanmalarına neden olmaktadır.
 3. Birçok genç EHKM uzmanının AGUH anketindeki ‘tek başınıza mikrobiyoloji laboratuarı çalıştırabilir misiniz’ sorusuna “katılmıyorum” yanıtı vermesi ve bu konudaki özgüvenimizin eksik olmasının nedeni mikrobiyoloji laboratuar eğitim süresinin standart olmaması ve bu sürenin, toplamda, en az bir yıl olması (servis laboratuarı harici) gerekliliği görülmektedir
 4. Yeni uzman olan enfeksiyon hastalıkları hekimlerinden aldığımız geri bildirimler sonucu resmi olarak belirtilmeyen ancak gideceğimiz uç hastanelerde bizden beklenen enfeksiyon hastalıkları kontrol hekimliği ve kan merkezi idaresi hakkında yeterli süre eğitim verilmesi ve bunun tüm enfeksiyon hastalıkları kliniklerince uygulanması zorunlu hale getirilmesi
 5. Eğitimimizde gerekli olan makale, olgu sunumu, konu anlatımı, tartışma gibi bilimsel saatlerin süresinin artırılması
 6. Resmi rotasyon sürelerinde yer almamakla birlikte hekimlik yaşamımız boyunca faydalanacağımızı düşündüğümüz radyoloji gibi bölümlerin resmi rotasyon sürelerine dahil edilmesi

Görüş/öneri

Yapılan anketler ile ortaya çıkan yukarıdaki yedi maddelik değerlendirme sonucunda infeksiyon hastalıkları asistan hekimleri olarak karşılaştığımız sorunlar çok çeşitli olmakla birlikte temel ve çözüm bekleyen konular bunlardır. KLİMİK derneği ve birçok klinik şef/hocalarımızın yaşamakta olduğumuz bu sorunlar karşısında yanımızda olduklarını bilmekteyiz. Bizler daha iyi eğitim görmüş, hastalarına tam anlamıyla faydalı olmaya çalışan, günü kurtarma kaygısından uzak bir şekilde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman hekimleri olarak mezun olmak istiyoruz. Bizim isteğimiz daha rahat asistanlık yapmak değil, hak ettiği saygıyı gören, neyi niye yaptığını bilen bilimsel anlamda tam donanımlı uzmanlar olmaktır.

Bu amaçla hazırlanmış olan bu rapor sonucunda hocalarımızın ve sorumluluk sahibi olanların problemlerimize kayıtsız kalmayacağını ve tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen bizlerle birlikte çözüm üreteceğini, ilgili mercilerde yasal girişimlerin meslek örgütümüzün ilgili birimlerince başlatılacağını umuyoruz.

Saygılarımla

Asistan Dr. Altan Gökgöz
KLİMİK AGUH
Eğitim Planlama ve Geliştirme Koordinatörü

EK 2. Ulaşılabilen ve yorum gönderen asistan temsilcilerinin e posta aracılığı ile hazırlanmış olan taslak rapor üzerindeki görüşleri sunulan rapor hazırlanırken değerlendirilmiştir. Bu yazışmalar aşağıda listelenmiştir.

Dr. Okan Derin, Şişli Etfal EAH:

Tüm hastane temsilcilerine… AGUH Eğitim Planlama ve Geliştirme Koordinatör üyesi Dr. Altan Gökgöz tarafından hazırlanmış olan rapor ektedir. Acil olarak rapor hakkındaki görüşlerinizi “AYNEN KATILIYORUM”  YA DA “KATILMADIĞIM NOKTALAR VAR BUNLAR……………………………” olarak göndermenizi bekliyoruz. Tüm asistanların görüşü olarak derneğe iletilecek bu rapor için hastanenizdeki asistanlar adına görüş bildirmiş olacaksınız.

Bu arada mail grubuna üye olmayanlar klimikaguh-subscribe@yahoogroups.com adresine mail atarlarsa iletişimimizi daha rahat sağlayabiliriz.

Benim raporda eleştirdiğim noktalar:

1. gereksiz bir bölüm olduğumuzun söylenmesi gibi bölümümüzü küçük gören ve aşağılayan söylemlere rağmen bu kliniklerde çalışmak zorunda bırakılmaktayız”

cümlesi herkes için gerekli mi? Bana biraz sert gibi geldi.

2. Resmi rotasyon sürelerinde yer almamakla birlikte hekimlik yaşamımız boyunca faydalanacağımızı düşündüğümüz kardiyoloji, radyoloji gibi bölümlerin resmi rotasyon sürelerine dahil edilmesi”

gerçekten kardiyoloji, radyoloji gerekli mi?

Dr. Celal Çalışır, Harran Üniversitesi Temsilcisi:

1.”Gereksiz bir bölüm olduğumuzun söylenmesi gibi bölümümüzü küçük gören ve aşağılayan söylemlere rağmen bu kliniklerde çalışmak zorunda bırakılmaktayız.” söylemi çok da gerekli değil. Üzerinde durmamak lazım. Önemli olan bizim kendimizi nasıl ve nerede gördüğümüz.

2. Kardiyoloji rotasyon olarak çok gerekli değil ancak radyoloji üzerinde durulabilir. Direk grafiler ve BT, USG  üzerinde kısa süreli de olsa öğrenme ya da var olanı geliştirme yaralı olabilir. ( Menenjit, karaciğer biyopsisi, abse drenajı, pnömoni, pnömotoraks -biyopsi komplikasyonu vs olarak- vb…)

Dr. Berivan Tunca, Okmeydanı EAH

Merhaba,

Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları olarak dahiliyenin 1 yıl yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz, bu konuda sunulan görüşlere katılıyoruz.

Kardiyoloji rotasyonuna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz, radyoloji gerek girişimsel gerekse tanısal anlamda yararlı olacaktır diye düşünüyoruz.

Okan ve Celal’in belirttiği mesleki saygınlık kısmına biz de katılıyoruz, bu şekilde belirtmek gereksiz.

Van YYÜ Tıp Fak. Temsilcisi,

Dr. Okan Bey,

Gönderilen metin doğrultusunda; Dahiliye rotasyonun 1 yıla uzatılması yerinde bir karar olarak görülmesine rağmen dahiliye bölümünde yeterli yan dal bölümleri her yerde bulunmamakta ve yapılan rotasyon kağıt üzerinde kalmakta enfeksiyon hastalıkları olarak romatoloji hematoloji süreleri zorunlu tutan ve gastroenteroloji nefroloji mutlak olması gereken rotasyon dönemlerinde dahiliyede joker eleman olarak çalıştırılmamak  ana unsurlardan biri olmalıdır çünkü sürenin uzun olması yan dallar içinde bir zorunluluk getirmesi gerektiği düşüncesindeyim böylelikle belkide dahiliyenin angarya işlerinden kurtulup amacımıza ulaşabiliriz. Mikrobiyolojinin labaratuvar egitimin en az 1 yıl olması gerektiğine katılıyorum. Enfeksiyon hastalıkları kontrol hekimliği hakkında yeterli süre eğitim verilmesi ve bunun tüm enfeksiyon hastalıkları kliniklerince uygulanması zorunlu hale getirilmesine kesinlikle katılıyorum. Kardiyoloji rotasyonun pratikte faydası tartışmalı görünmekte hem rotasyon süresi mecburen kısa tutulmalı bu kısa sürede ilgili bölümde ne yapacağımız biraz kağıt üzerinde kalacağı düşüncesindeyim. Radyolojı ve göğüs hastalıkları rotasyonlarının gerekliliğini düşünüyorum.

Dr. Başak Göl, İzmir Tepecik EAH

ben İzmir Tepecik EAH Dr. başak göl

1)arkadaşlarım ve ben dahiliye rotasyonunun 1 yıl olma konusunda hemfikiriz. enfeksiyon hastalarının çoğunlukla dm, ht gibi ek hastalıklarının olduğunun ve ateş  tetkik diye  serviste takip edilen hastaların b sadece  ateşinin enfeksiyöz nedenlere bağlı olmadığı vb sebeplerle dahiliye rotasyonunun 1 yıl olması daha iyi olacağını düşünüyoruz.

2)dahiliye rotassyonunun içinde hematolojinin zorunlu olması iyi fikir olarak geliyor.ancak bizim hastanemizde dahiliyeci arkadaşlar bile hematoloji rotasyonuna gidemeyebiliyorlar.kaldı ki bu durumda biz nasıl özel olarak hematoloji yapacağız??

3)rotasyon listesine göğüs hast. eklenmesini hepimiz faydalı olarak görüyoruz

4)kardiyoloji rotasyonunu gereksiz olarak görüyoruz.çünkü  bizim hastanemizde genel dahiliye olduğu için kardiyoloji hastalarını da dahiliye rotasyonununda izleyebilyoruz.radyoloji rotasyonunun (özellijkle beyin bt, toraks bt)) faydalı olacağı kanısındayız.

5)bizim mikrobiyoloji rotasyonumuz 6 ay bakteriyoloji,3 ay seroloji, 1 ay kan merkezi,1 ay parazitoloji,1 ay eliza şeklinde.(totalde 1 yıl)ayrıca servisimizde küçük bir lab.  mevcut.kendi kültürülerimizi kendimiz ekiyoruz. yeterli olduğu kanısındayız.

Dr. Esra Ulukaya,  Kocaeli Üniversitesi TF Temsilcisi,

ben Kocaeli üniversitesi’nden Dr. Esra Ulukaya

dahiliye rotasyon süresinin 12 ay olması yeterli ancak mikrobiyoloji rotasyonunun süresinin ve içeriğinin belirlenmesi daha önemli diye düşünüyorum çünkü

Kocaeli Üniversitesi’nde 1 AY mikrobiyoloji- parazitoloji-PCR-TBC lab. rotasyonu yapılıyor. servisimizde laboratuvar var kültür ekimi yapabiliyoruz ancak klinik mkrobiyoloji uzmanlığı için yetersiz olduğunu düşünüyorum.

Dr.Şafak Göktaş, Göztepe E.A.H Temsilcisi

Merhaba,

Ben Göztepe E.A.H’den Dr.Şafak Göktaş,

Son sene asistanıyım,gelecek ay uzmanlık sınavına giriyorum,

Esra arkadasımız 1 ay mikrobiyoloji rotasyonu yapıyormuş.Bizde de bu süre 2 ila 2,5 sene arasında değişiyor.Orada mikrobiyoloji asistanı olmadıgı için biz mikrobiyologluk da yapıyoruz aynı zamanda.

Çeşitli hastanelerden gelen bu  farklı mailler,yaklasımlar arasında ne kadar buyuk farklılıklar oldugunu ve maalesef bir standardizasyonun olusmadıgının gostergesidir.

Bence çözülmesi gereken en önemli problem,standardizasyon yapılamamasıdır.Öncelikle buna yönelik adımlar atılmalı diye düşünüyorum.

Saygılar..

Dr. Rahşan İnce, Haseki EAH Temsilcisi

Merhaba, dahiliye rotasyonunu 12 ay yapmak zorunda bırakılmak isterdim. 6 ay olmalı kısmına katılmıyorum.

Dahiliye rotasyononu 5 ay yaptım (bir ay ihtiyaçtan dolayı kendi kliniğimde çalıştım). Dahiliyenin gerçekten faydalı olduğuna inanıyorum. İmkanım olsa 6 ay daha yapmak isterim. Çünkü sadece enfeksiyon hastası takip etmiyoruz ki, en basitinden diyabetik ayak takip ediyoruz.. Nedeni bilinmeyen ateş, kaç tanesi enfeksiyon çıkıyor. Her hastanenin dahiliye klinikleri ve şefleri farklı olduğu için kayıp ve kazançlar da farklı oluyor bence. O nedenle rotasyon süresinin 6 ay ya da 12 ay olması kişiye göre değişir bence. Uzman olduğumuzda tek başımayız. Bir süredir uzmanların devlet hastanesi acillerinde nöbet tutup gelen her hastaya bakmak zorunda olduklarını düşünürsek..

Kardiyoloji rotasyonu bence gereksiz, zaten dahiliye var.. Ama radyoloji mantıklı, özellikle kranial MR öğrenilmeli, her zaman radyolog bulunmuyor ve beyin cerrahlarını zaten hepimiz biliyoruz..

Mikrobiyoloji laboratuarı konusuna gelince, Haseki’de asistanlığımızın yarısı orada geçiyor, teknisyen açığı bizimle kapatılıyor….

Kan merkezi hekimliği ve Enfeksiyon Hastalıklar Kontrol Hekimliği de gerekli, uzman olmadan önce öğrenmeliyiz.

Saygılarımla

Rahşan İNCE

Dr. Ahmet Özmen, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temsilcisi:

Dr. Oktay Bey,

Bana gönderilen metin doğrultusunda fikirlerimi ifade etmeye çalıstım

1- Dahiliye rotasyonun 1 yıla uzatılmasının yerinde bir karar olduğu düşüncesindeyim. Rutinde konsültasyon düzeyinde takip edilen hastaların büyük bir kısmı iç hastalıkları servisinde takip edilmektedir. Ayrıca hem klinik hemde dış kliniklerde primer yada konsültasyon düzeyinde takip edilen hastaların büyük çoğunluğunda sadece enfeksiyon hastalığı olmayıp eşlik eden dahili sorunlarıda olmaktadır. Ayrıca dahiliye asistanlarına enfeksiyon hastalıkları açısından nasıl bi bakış açısıyla hastaya yaklasımlarının olması gerektiği ve hangi noktada enfeksiyon düşünülüp uyumlu bi işbirliğinin sağlanması acısından iletişimi ve birlikte çalışmayı sağlaması nedeniyle 1 yıllık bir rotasyon uygun olur diye düşünüyorum. Ama diğer hastanelerde çalışan arkadaşların (birçok araştırma hastanesinin yeterli yan dalları(nefroloji, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji vb.) olmaması nedeniyle daha iyi dahiliye eğitimi düşüncesi ile uzatılan dahiliye süresinin amacına ulaşmaması ve buralarda çalışan arkadaşlarımıza boşlukları dolduran, angaryayı yapan hekim, yedek işgücü olarak davranılması ve enfeksiyon hastalıkları bölümünün hiç bir şey yapmadığı) şeklinde ki yaklaşımıda   her hastanenin koşullarının vede enfeksiyon hastalıklarına bakış açısının aynı olmaması nedeniyle haklı bulduğumuda belirtmek isterim…

2- Mikrobiyolojinin labaratuar egitimin müstakil olması ve en az 1 yıl olması gerektiğine katılıyorum… çünkü malesef iş gücü fazlalığı nedeniyle çoğu zaman resmi olarak labaratuarda görünülmesine rağmen klinik işlerinin yürütülmesi vede zaman kaldığı ölçüsünde labaratuarda  çalısılması bizimde sıklıkla yasadıgımız bır durumdur.

3-Enfeksiyon hastalıkları kontrol hekimliği ve kan merkezi idaresi hakkında yeterli süre eğitim verilmesi ve bunun tüm enfeksiyon hastalıkları kliniklerince uygulanması zorunlu hale getirilmesine kesinlikle katılıyorum

4-Kardiyoloji rotasyonun klinik pratikte faydalı olacağı görüşünde değilim ancak radyolojı ve göğüs hastalıkları rotasyonlarının gerekliliğini düşünüyorum yakın bir zamanda da hastanemızde bu iki anabilimdalına rotasyonlar kliniğimiz asistanlarına zorunlu hale getirilmiştir

Dr. Doğaç Uğurcan, Pamukkale Üniversitesi TF Temsilcisi,

sevgili meslektaşlarım;

eğitim komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan rapor konusunda benim ve Pamukkale Üniversitesi infeksiyon hastalıkları asistanı diğer arkadaşlarımın düşünceleri şu şekildedir:

1. dahiliye rotasyon süresinin 6 ay olarak kalması yeterli olacaktır.

ayrıca rotasyon içeriğinin resmi olarak endokrin hematoloji şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

2. Bir kez daha üniversitemizde kendimize ait bir mikrobiyoloji laboratuvarımız olmadığını ve gayri resmi mikrobiyoloji rotasyonu da yapamadığımızı bu sene uzman olacak iki asistan arkadaşımızın mikrobiyoloji pratiği almadan uzman alacağını üzülerek belirtmek isterim. bu yüzden resmi olarak en az 6 ay mikrobiyoloji rotasyonu talep etmekteyiz.

3. ek rotasyon olarak kardiyoloji gerekli görmemekteyiz. 1-2 ay süreyle radyoloji rotasyonu yapılabilir.

diğer konularda raporla mutabıkız.

Kıymetli çalışmaları için komisyondaki arkadaşlara bir kez daha teşekkür ederiz.

Dr. Doğaç Uğurcan,

Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ABD.