Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

KLİMİK Derneği Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından eğitim çalışmaları çerçevesinde 21- 22 Mart tarihleri arasında XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2017) Kongresi öncesinde sertifikalı bir EĞİTİCİ EĞİTİMİ kursu düzenlenecektir.

Kursta; yetişkin eğitimi, iletişim ve insan ilişkileri, eğitimde program geliştirme, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitim tekniklerinin uygulaması, klinik beceride koçluk, ölçme değerlendirme, öğretim materyali geliştirme, etkili sunum ve diğer temel konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Kurs uzaktan ve yüz yüze, hibrit eğitim olarak yapılandırılmıştır. Konular önceden uzaktan eğitim olarak aktarıldıktan sonra 21-22 Mart 2017’de yüz yüze,  uygulamalı dersler olarak işlenecektir. Katılımcılar 6-20 Mart 2017 tarihleri arasında uygun oldukları herhangi bir zamanda gönderilecek link adreslerinde kendilerine verilen şifreyle girerek uzaktan dersleri izleyebileceklerdir. Kursun tamamlanması kongrenin hemen öncesinde 21-22 Mart 2017 tarihlerinde Kongrenin yapılacağı Antalya’da uygulamalar şeklinde yüz yüze eğitimle olacaktır.

Eğitici Eğitimi sertifikası alabilmek için uzaktan eğitimin yanında 21-22 Mart tarihlerindeki uygulamalara katılma zorunluluğu vardır.

Kursumuzun bilgi ve deneyimlerinizi artırmanıza katkıda bulunmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Prof.  Dr. Fatma ULUTAN Prof.  Dr. Neşe SALTOĞLU Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
İHKMEYK Eğitim Programlarını
Geliştirme Komisyonu
Başkanı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu Başkanı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı