Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

  • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Üyesi olmak.
  • Üye ödenti borcu olmamak.
  • Bir üniversite/eğitim hastanesinde öğretim üyesi-öğretim görevlisi/eğitici olarak görev yapıyor olmak.

Kursa toplam 20 kişi kabul edilecektir.
Kursiyerlerin belirlenmesinde başvuru sırası dikkate alınacaktır.
Kurs sonunda sertifika verilecektir.
Katılımcıların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Kurs TTB – STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.