Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu (ADÇG) tarafından İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve asistanlarına yönelik olarak düzenlenen Çok İlaca Dirençli Bakteriyel Sepsiste Olgu Yönetimi Kursu, 13-14 Haziran 2015’te Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Urla-İzmir’de gerçekleştirilecektir. Uygulamalı eğitimin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için kursa kabul edilecek katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Günümüzde sıkça karşılaşılan çok ilaca dirençli bakterilere bağlı gelişen infeksiyonlar tüm dünyada önemli salgın tehditlerinden birisi olarak kabul edilmekte ve eldeki tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması bu tehditin önemini ve ciddiyetini daha da artırmaktadır. Sepsis, infeksiyon hastalıklarının seyri sırasında ortaya çıkan ciddi bir sendromdur. Tanı, antimikrobiyal tedavi ya da destek tedavisi geciktiğinde ilerleyerek yüksek mortaliteye neden olabilmektedir.

Bu nedenle kursun amaçları, çok ilaca dirençli bakteriyel sepsisteki tanı, antimikrobiyal ve destek tedavilerinin teorik olarak gözden geçirilmesi; sepsisin her aşamasının simülatör maket üzerinde  gerek klinik (fizik muayene ve vital fonksiyon bulgularıyla), gerekse rutin ve özgül laboratuvar verileriyle birlikte gözlenmesi; sepsisin genel, inflamatuar, hemodinamik, organ disfonksiyonuna ve doku perfüzyonuna ilişkin değişkenlerinin değerlendirilmesi; antimikrobiyal ve destek tedavisi konusunda uygulamalı bir eğitim yapılması ve ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi olarak saptanmıştır.

13-14 Haziran 2015’te İzmir’de görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Çağrı BÜKE

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu (ADÇG) Başkanı