Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Poster Özeti Hazırlama Kuralları

Poster özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 15 Eylül 2013 tarihine kadar  suda_tekinkoruk@yahoo.com adresine iletilmelidir.

  1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  2. Poster yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında poster özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir tümce yer almamalıdır.
  3. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  4. Posteri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
  5. Poster özeti boşluklar dahil 2500 harfi geçmemelidir.
  6. Poster özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma