Şifremi Unuttum

Program

1. Gün 31 Ekim 2012 Çarşamba
13.00-13.15 Açılış
Haluk ERAKSOY
Ayşe WILLKE
İHKMEYK Çalışmalarının Özetlenmesi
Ayşe YÜCE
13.30 –15.15 Solunum Yolu İnfeksiyonları
Lütfiye MÜLAZIMOĞLU PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: Toplum kökenli pnömonisi olan hastaneye yatırılması gereken hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
15.30 -17.30 Hepatitler
Necla TÜLEK PDF
1- Ders öncesi test
2- Olgu: Akut hepatit tablosuyla başvuran ilk kez tanı alan kronik hepatit B hastası
3- Teorik ders
4- Ders sonrası test
2. Gün 1 Kasım 2012 Perşembe
8.30-10.30 Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Onur URAL PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: Menenjit kuşkulu hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
10.45- 12.45 Yeni Antibakteriyeller
Neşe SALTOĞLU PDF
Yeni Antifungaller
Alpay AZAP PDF
Yeni Antiviraller
Çağrı BÜKE PDF
13.30-15.15 Hastane İnfeksiyonları
Ata Nevzat YALÇIN PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: Ventilatörle ilişkili infeksiyonu olan bakteriyemik hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
15.30-17.30 İdrar Yolu İnfeksiyonları
Ayten KADANALI PDF
1- Ders öncesi test
2- Olgu: Ayaktan tedaviyle iyileşmemiş idrar yolu infeksiyonu olan hasta
3- Teorik ders
4- Ders sonrası test
3. Gün 2 Kasım 2012 Cuma
8.30-10.30 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Bülent ERTUĞRUL PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: Nekrotizan fasiite ilerleyen selüliti olan hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
10.45-12.45 Kemik ve Eklem İnfeksiyonları
Haluk ERAKSOY PDF
1- Ders öncesi test
2- Olgu: Osteomyelitle birlikte protez eklem infeksiyonu olan hasta
3- Teorik ders
4- Ders sonrası test
13.30-15.30 Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem İnfeksiyonları I
Nuray UZUN PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: Toplum kökenli intraabdominal sepsisi olan hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
15.45-17.30 Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem İnfeksiyonları II
Ali ACAR PDF
1- Ders öncesi test
2- Olgu: Lenfadenopatisi ve/veya döküntüsü olan ateşli hasta
3- Teorik ders
4- Ders sonrası test
4. Gün 3 Kasım 2012 Cumartesi
08.30- 10.30 İnfeksiyöz İshaller
Fatma ULUTAN PDF
1- Isınma
2- Ders öncesi test
3- Olgu: İshalli hasta
4- Teorik ders
5- Ders sonrası test
10.45-12.45 Gebelik ve İnfeksiyon
Levent GÖRENEK PDF
1- Ders öncesi test
2- Olgu: Toxoplasma infeksiyonu olan gebe
3- Teorik ders (Gebelikte infeksiyon tedavisi)
4- Ders sonrası test
14.00-16.00 Final Sınavı
16.15 Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Kapanış