Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl 26. yaşına basan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak, bugüne değin 14 Klimik Okulu düzenlemiştir.

Derneğimizin Yeterlik Kurulu da eğitim çalışmalarını, bir yandan eğitilenlere bir yandan da eğiticilere yönelik olarak, 2002 yılından beri sürdürmektedir. Bu yıl kuruluşunun 10. yıldönümünü kutlayan Yeterlik Kurulumuz her yıl teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlik sınavları yapmaktadır.

Klimik Okulları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarını ve eğitiminin son yılındaki uzmanlık öğrencilerini bu sınava hazırlayan bir işlev yüklenmeye başlamıştır. Bu durum, 31 Ekim-3 Kasım 2012 tarihleri arasında Paloma Pasha Resort Hotel, Özdere-İzmir’de yapılacak olan Klimik Güz Okulu 2012’nin bilimsel programını hazırlayan Yeterlik Kurulumuzun Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nca göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle Klimik Okullarının 15.’sini oluşturan bu etkinliğin başlığı, özellikle Yeterlik Sınavına Hazırlık olarak seçilmiştir.

Klimik Güz Okulu 2012’de infeksiyon hastalıklarıyla ilgili temel bilgilerin yanı sıra son gelişmeler de belli başlı organ sistemlerine ait modüller oluşturularak değişik eğitim kurumlarımızda görevli eğiticilerce gözden geçirilecek ve interaktif bir eğitim ortamı oluşturulacaktır. Ders öncesi ve ders sonrası testlerin yanı sıra son gün yeterlik sınavının teorik aşamasına benzer bir final sınavı da gerçekleştirilecektir.

Okula 45 katılımcı kabul edilecek ve daha öncekilerde olduğu gibi katılımcıların okul ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Bu yıl 25 Kasım 2012 tarihinde ilk kez hem Ankara’da hem de İstanbul’da yapılacak olan 9. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’na başvurmuş üyelerimize öncelik tanınacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Sizi mesleki bilgileri güncellemenin yanı sıra meslek yaşamınızdaki her türlü deneyiminizi de paylaşabileceğiniz Klimik Güz Okulu 2012’ye davet etmekten mutluluk duyuyor ve katılımcılarımızın yararlı bir okul dönemi geçirmelerini diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Ayşe WILLKE
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
Başkanı