Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Viral Hepatitler: Antiviral Tedaviden Transplantasyona

Simpozyum

28 Şubat 2008
18.30-20.30

The Marmara Pera
Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı-İstanbul/Tel: 0 212 251 46 46 http://www.themarmarahotels.com/pera/overview.php

 • Yöneten
  Prof. Dr. Münci Kalayoğlu
  Memorial Sağlık Grubu
 • Doç. Dr. İlgin Özden
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  Fülminan Hepatitte Karaciğer Transplantasyonu
 • Uzm. Dr. Alper Gündüz
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Fülminan Hepatit: Genel Bakış
 • Uzm. Dr. Bahadır Ceylan
  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kronik Hepatit Tedavisinde Son Gelişmeler