Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Tüberkülozun Güncel Tanı ve Tedavisi

Simpozyum

29 Aralık 2010
17.00-18.30

Hotel Midi

Karyağdı Sokak No. 40, Çankaya-Ankara
Tel: 0 312 409 64 34
http://www.midihotel.com

 • Yöneten
  Prof. Dr. Fatma Ulutan
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Prof. Dr. Meltem Yalınay-Çırak
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Tüberkülozun Laboratuvar Tanısında Yenilikler
 • Prof. Dr. Fatma Sırmatel
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İmmün Yetmezlikte Tüberküloz
 • Tartışmacı
  Öğr. Gör. Dr. Özlem Güzel-Tunçcan
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Tüberküloz Tedavisi