Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojinin Yeri

Simpozyum

26 Ocak 2006
18.00-20.00

The Marmara Pera
Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı-İstanbul/Tel: 0 212 251 46 46 http://www.themarmarahotels.com/pera/overview.php

 • Yöneten
  Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan
  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Doç. Dr. Paşa Göktaş
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Kalite Kontrolleri
 • Uzm . Dr. Servet Alan
  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Akreditasyon ve Kalite Uygulamalarında Hastane İnfeksiyon Kontrolünün Yeri
 • Uzm . Dr. Salih Kenan Şahin
  SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü
  İnfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standardlarının Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü