Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Özel Konakta İnfeksiyon: Diyaliz ve Diyabet Hastaları

Simpozyum

5 Aralık 2003
18.00-20.00

 • Yöneten
  Prof. Dr. Ali Mert
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Uzm. Dr. Mürvet Yılmaz
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz
 • Uzm. Dr. Nursu Şahin
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyalizle İlişkili İnfeksiyonlar
 • Prof. Dr. Ali Mert
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Diyabet ve İnfeksiyon