Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Organ Sistemlerinin Hastane İnfeksiyonları

Simpozyum

25 Kasım 2004
18.00-20.00

 • Yöneten
  Prof. Dr. Şaban Çavuşlu
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • Prof. Dr. Şaban Çavuşlu
  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
  Damariçi Araç Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları
 • Doç. Dr. Oral Öncül
  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
  Yanık İnfeksiyonları
 • Prof. Dr. Tunçer Haznedaroğlu
  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
  Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları