Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Kronik Viral Hepatitler: Güncel Gelişmeler

Simpozyum

29 Aralık 2005
18.00-20.00

The Marmara Pera
Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı-İstanbul/Tel: 0 212 251 46 46 http://www.themarmarahotels.com/pera/overview.php

 • Yöneten
  Prof. Dr. Ali Mert
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Uzm . Dr. Muzaffer Fincancı
  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kronik Viral Hepatit B Tedavisi: Neyi Başarabildik?
 • Doç. Dr. Nail Özgüneş
  Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Kronik Hepatit C: Bazı Özel Hasta Gruplarında Tedavi Yaklaşımları
 • Prof. Dr. Ali Mert
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  İnaktif HBsAg Taşıyıcılarında Tanı ve İzlem