Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlık Testleri ve Değerlendirilmesi

Simpozyum

26 Kasım 2008
16.30-18.00

Hotel Midi
Karyağdı Sokak No. 40, Çankaya-Ankara
Tel: 0 312 409 64 34
http://www.midihotel.com/

 • Yöneten
  Prof. Dr. Ayşe Willke
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doç. Dr. Özlem Kurt Azap
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Gram-Pozitif Bakteriler
 • Yrd. Doç. Dr. Devrim Dündar
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Gram-Negatif Bakteriler