Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Karaciğer Hastalıklarında İnfeksiyonlara Yaklaşım

Simpozyum

26 Mart 2003
18.00-20.00

 • Yöneten
  Dr. Behiç Oral
 • Dr. Meltem Arzu Yetkin
  Karaciğer hastalarında infeksiyonlardan korunma
 • Uz. Dr. Sevgül İşeri
  Olgu sunumu
 • Uz. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu
  Alkolik hepatit ve infeksiyonlar
 • Uz.Dr. Günay Tuncer Ertem
  Sirozlu hastalarda İnfeksiyonlara Yaklaşım
 • Doç.Dr. Alper İskit
  Karaciğer Hastalıklarında antimikrobiyal ajan ve diğer ilaçların kullanımı
 • Doç.Dr. Necla Tülek
  Karaciğerin İmmün Yanıtta Yeri