Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Çalışma Grupları Olgu Tartışmaları: İmmünosüpresif Tedaviler ve İnfeksiyon Riski Olan Hastaya Yaklaşım (İstanbul)

Simpozyum

24 Mart 2016
18:15-20:30

Hilton İstanbul Kozyatağı
Sahrayıcedit Mahallesi
Batman Sokak No. 4
İstanbul

Fotoğraflar için tıklayınız.

 • Yöneten
  Prof. Dr. Ali ŞENGÜL
  Medical Park Antalya
 • Prof. Dr. Osman Şadi YENEN
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  Sunum için tıklayınız.
 • Solid Organ Transplantasyonlarında İnfeksiyonlar
  Doç. Dr. Şükran KÖSE
  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Sunum için tıklayınız.
 • Otoimmün Hastalık Tedavileri ve İnfeksiyonlar
  Prof. Dr. Necla TÜLEK
  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Sunum için tıklayınız.
 • Transplantasyonlu Hastalarda İmmün Sistemin İzlenmesi
  Prof. Dr. Ali ŞENGÜL
  Medical Park Antalya