Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Hematolojik Bozukluğu Olan Hastalarda İnfeksiyon Hastalıkları Yaklaşımı

Simpozyum

7 Ocak 2005
13.30-16.00

 • Yöneten
  Prof. Dr. Halil Kurt
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dr. Nevin Koçince
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi
  Olgu Sunumu
 • Yrd. Doç. Dr. Davut Özdemir
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  Solid Organ Transplantı Alıcılarında İnfeksiyonlar
 • Yrd. Doç. Dr. Oğuz Karabay
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi
  Nötropenik Konakta İnfeksiyonlar
 • Doç. Dr. Harika Çelebi
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi
  Kemik İliği Alıcılarında İnfeksiyonlar