Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü

Simpozyum

29 Ocak 2004
18.00-20.00

 • Yöneten
  Prof. Dr. Volkan Korten
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Prof. Dr. Volkan Korten
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İntravenöz Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi
 • Prof. Dr. Bülent Gürler
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  Dezenfektan Kullanımında Güncel Kılavuzlar
 • Prof. Dr. Recep Öztürk
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Endoskopların Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu
 • Prof. Dr. Selma Karabey
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  Hastane İnfeksiyonu Sürveyans Yöntemleri