Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

COVID-19 Tedavisinde Anti-viral Dışı Tedaviler: Güncel Durum (Web Konferans)

Simpozyum

1 Eylül 2020
21.00-22.30

Web Konferansa katılmak için gerekli bağlantı adresi
üyelerimize e-postayla iletilecektir.

 • Yöneten
  Prof. Dr. Esra TANYEL
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Kortikosteroidler
  Prof. Dr. Arzu TOPELİ-İSKİT
  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Anti-sitokin Tedavileri
  Uzm. Dr. Çiğdem EROL
  Başkent Üniversitesi, Ankara Hastanesi
 • Monoklonal Antikor ve Konvelesan Plazma Tedavileri
  Öğr. Gör. Dr. Ezgi GÜLTEN
  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi