Şifremi Unuttum

Bilimsel Toplantı Programı

Ateşe Eşlik Eden Bazı Fizik Muayene Bulgularına Yaklaşım

Simpozyum

23 Şubat 2006
18.00-20.00

The Marmara Pera
Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı-İstanbul/Tel: 0 212 251 46 46 http://www.themarmarahotels.com/pera/overview.php

 • Yöneten
  Prof. Dr. Şaban Çavuşlu
  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • Uzm . Dr. Nur Benzonana
  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Sarılık ve Ateş
 • Uzm . Dr. Derya Öztürk Engin
  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Plevral Efüzyon ve Ateş
 • Uzm . Dr. Ayşe Canan Üçışık
  Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Pansitopeni ve Ateş
 • Doç. Dr. Oral Öncül
  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
  Nörolojik Semptomlar ve Ateş