Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Oral Öncül (Sayman)

1990 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi’nde ihtisasını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında Ağrı Asker Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. 1999 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kariyerine başladı. 2004 yılında Docent, 2010 yılında Profesör oldu. 2014 yılına kadar aynı kurumda servis şefi yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKMEYK) Yeterlik Kurulu’nun dört ve beşinci dönemlerinde genel sekreter olarak görev yaptı. 2015-2017 dönemi Klimik Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Dernek Saymanı olarak halen görevine devam etmektedir.