Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Onur Ural (Üye)

1987’yılnda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde ihtisasını tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. 2009  yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden ayrılarak, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalını kurdu. Daha sonra ismi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirilen tıp fakültesinde çalışmaktadır. 11. Dönem Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nde (KLİMİK),  Eğitici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonunda, Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKM-EYK) Denetleme Kurulu ve Denetleme Kurulunda üye olarak çalıştı. 13. Dönem Denetim kurulunda üye olarak çalıştı. KLİMİK Derneği’nde, İHKMEYK 4. ve 5. Dönem Yürütme Kurulunda görev almıştır. 2015-2017 döneminde dernek yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda  İHKMEYK 6. Dönem Yürütme Kurulunda, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.