Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Emel Yılmaz (Üye)

1990’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 2000’de Uludağ Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2000 yılından beri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 2013-2015 döneminde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Yeterlik Sınav Komisyonu’nda görev aldı. Ayrıca KLİMİK bünyesinde bulunan Viral Hepatit Çalışma Grubu, Diyabetik Ayak İnfeksiyon Çalışma Grubu, Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu üyesi. 2015-2017 döneminde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.