Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Haluk Eraksoy (Başkan)

Prof. Dr. Haluk Eraksoy
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta: heraksoy@gmail.com

Prof. Dr. Haluk Eraksoy, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp Doktoru (1973-1979) ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (1979-1983) unvanını aldı. Vatani görevini Diyarbakır Asker Hastanesi’nde (1983-1985), devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa ve Isparta Yalvaç Devlet Hastanelerinde (1985-1987) yerine getirdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1989’da Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini aldı. 1996’da Profesörlüğe yükseltildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı (2004-)’dır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi (1993-1997, 2007-2009), Genel Sekreteri (1997-2001) ve Başkanı (2003-2007, 2009-) olarak görev yapmıştır. Ayrıca Derneğin Yeterlik Kurulu’nun Yürütme Kurulunda Başkan Yardımcısı (2002-2003) ve Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi (2007-2009) görevlerini yerine getirmiştir. Derneğin bilimsel yayın organı olan Klimik Dergisi’nde Yayın Kurulu Üyesi (1987-1997) ve Editör (1997-) görevlerini üstlenmiştir. 11. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ECCMID)’nin Genel Sekreterliğini (1-4 Nisan 2001, İstanbul) yapmıştır. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)’nin İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Seksiyonu’nda Türkiye temsilcisi (1997-2001, 2003-)’dir.