Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın (Üye)

Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Antalya
E-posta: anyalcin@akdeniz.edu.tranyalcin@yahoo.com 

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Aynı bölümde üç yıl uzman olarak çalıştıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör unvanını aldı. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. ESCMID, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolu Derneği üyelikleri bulunmaktadır. Yirmidokuz kitap bölümü, uluslararası dergilerde yayınlanmış 46 ve ulusal dergilerde yayınlanmış 87 makalesi ile 120 bildirisi bulunmaktadır. Üç kitap editörlüğü mevcuttur. Değişik ulusal ve uluslar arası dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Eğitim ve Yeterlik kurulu sekreterliğini (İHKMEYK) 2005-2011 yılları arasında yaptı. Mart 2011 tarihinden bu yana Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da görev yapmaktadır.