Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Halis Akalın (Üye)

Prof. Dr. Halis Akalın
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Görükle-Bursa
E-posta: halis@uludag.edu.tr

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1986

Mesleki ve Akdemik Eğitim: 
1980-1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1989-1994 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi(Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)
1999-2005 Doçent. Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD
2005- Prof.Dr.

Bilimsel İlgi Alanları:

Yoğun bakım enfeksiyonları ve ventilatörle ilişkili pnömoni
Antibiyotik direnci ve önleme politikaları
Santral sinir sistemi enfeksiyonları
Bağışıklığı kırılmış konakta enfeksiyon
Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii enfeksiyonları
AIDS

Mesleki Açıdan Üyesi Bulunduğu Dernekler :

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları derneği(ESCMID)
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği(KLİMİK)
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Hastane İnfeksiyonları Derneği
Febril Nötropeni Derneği
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Bursa Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Yardım Derneği
Türk Tabipler Birliği