Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

BİRİNCİ  GÜN 7 Şubat 2014

Ulaşım ve Kayıt

İKİNCİ GÜN  8 Şubat 2014

09:00-09:15 Açılış ve Tanışma Prof. Dr. Sıla AKHAN ve Prof. Dr. Bilgehan AYGEN

09:15-10:00  Kılavuz Hazırlama Yol Haritası Prof. Dr. George PAPATHEORIDIS

10:30-12:00  Grup Çalışmaları

12:00-13:00  Öğle Yemeği

13:00-14:30  Grup Çalışmaları

14:30-15:00  Ara

15:00-18:00  Grup Çalışmalarının Tüm Katılımcılara Sunumu ve Tartışılması

15:00-16:30  Hepatit B İnfeksiyonu Çalışma Grubu

16:30-18:00  Hepatit C İnfeksiyonu Çalışma Grubu

19:00-22:00  Akşam Yemeği

ÜÇÜNCÜ GÜN 9 Şubat 2014

09:00-12:00  Grup Çalışmalarının Tüm Katılımcılara Sunumu ve Tartışılması

09:00-10:30  Hepatit D İnfeksiyonu Çalışma Grubu

10:30-12:00  Özel Durumlarda ve Özel Konaklarda Hepatitler Çalışma Grubu

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:00-17:00  Serbest Zaman ve Havalimanına Transfer

Hepatit B İnfeksiyonu

 

Başkan

Sıla AKHAN

Sekreter

Aynur AYNIOĞLU

Türkiye’deki ve Dünyadaki Epidemiyoloji

Atahan ÇAĞATAY

İnfeksiyonun Doğal Seyri

Esma YÜKSEL

Hastalığın Ülke Ekonomisine Maliyeti

Orhan YILDIZ

Akut ve Kronik B Hepatitinde Tanı

İbak GÖNEN

Akut Hepatit B / Akut Alevlenme Ayrımı

Necla TÜLEK

HBeAg-Pozitif Hastanın Tedavisi

 • Tedavinin Amacı

Teoman KAYNAR

 • Tedavi ve İzlemi

Neziha YILMAZ

 • Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi ve Uzun Dönem Sonuçlar     

Ziya KURUÜZÜM

 • Tedaviye Yanıtsızlığın Değerlendirilmesi      
 • Oral Antivirallere Direnç
 • Direncin Moleküler Yapısı
 • Direncin Laboratuvar Tanısı

Murat SAYAN

HBeAg-Negatif Hastanın Tedavisi

 • Tedavinin Amacı

Berivan TUNCA

 • Tedavi ve İzlemi

Hüseyin ÜÇKARDEŞ

 • Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi ve Uzun Dönem Sonuçlar

Özgür GÜNAL

 • Tedaviye Yanıtsızlığın Değerlendirilmesi      
 • Oral Antivirallere Direnç
 • Direncin Moleküler Yapısı
 • Direncin Laboratuvar Tanısı

Murat SAYAN

Hepatit B İnfeksiyonundan Korunma ve Temas Sonrasında Yapılması Gerekenler

Ayşe YAVUZ

Hepatit C İnfeksiyonu

Başkan

Bilgehan AYGEN

Sekreter

Derya KETEN

Türkiye’deki ve Dünyadaki Epidemiyoloji

Halis AKALIN

İnfeksiyonun Doğal Seyri

Deniz ÖZKAYA

Hastalığın Ülke Ekonomisine Maliyeti

Neşe SALTOĞLU

Akut ve Kronik C Hepatitinde Tanı

Derya KETEN

Kronik C Hepatitinde Tedavinin Amaçları

Safiye KOÇULU

Kronik C Hepatitinde Tedavi Yanıtlarının Tanımları ve Tedavinin Sonlanım Kriterleri

Safiye KOÇULU

Kronik C Hepatitinde Tedavi Öncesi Yapılması Gerekenler            

Neşe DEMİRTÜRK

Kronik C Hepatitinde Tedavi İndikasyonları

Kaya SÜER

Kronik C Hepatitinde Güncel Tedavi

 • Genotip 1 ile İnfekte Naiv Hastalarda Tedavi ve Tedavi Şeması

Süda TEKİN-KORUK

 • Üçlü Tedavi Alan Hastalarda Viral Direnç ve Direncin Takibi         

Murat SAYAN

 • Genotip 1 ile İnfekte Naiv Hastalarda İkili Tedavinin Yeri ve Tedavi Şeması

Yunus GÜRBÜZ

 • Genotip 2, 3, 4, 5 ve 6 ile İnfekte Naiv Hastalarda Tedavi ve    Tedavi Şeması

Serkan ÖNCÜ

İkili veya Üçlü Tedavi Alanlarda Yan Etkilerin Takibi ve Yönetimi

Alper ŞENER

Tedavi Başarısını Artıran Faktörler  

Heval BOZDAĞ

Kalıcı Virolojik Yanıt Alınan Hastaların Takibi

Ünal  ÇAĞIR

Tedavinin Kontrindikasyonları

Afet ERBAY

Pegile İnterferon ve Ribavirin Tedavisine Yeterli Yanıt Alınamayan (Relaps, Parsiyel Yanıt, Yanıtsız) Hastalarda Yeniden Tedavi

Dilara İNAN

Tedavi Verilemeyen veya Tedavi İle Kalıcı Virolojik Yanıt Alınamayan Hastalarda İzlem                       

Ali ASAN

Akut C Hepatitinde Tedavi

Saadet YAZICI

Hepatit C İnfeksiyonundan Korunma

Haluk ERAKSOY

Hepatit C Virusu İle Temas Sonrasında Yapılması Gerekenler

Nazan TUNA

Hepatit D İnfeksiyonu

Başkan

Celal AYAZ

Sekreter

Cem YARDIMCI

Türkiye’deki ve Dünyadaki Epidemiyoloji

Tamer ŞANLIDAĞ

İnfeksiyonun Doğal Seyri

Cem YARDIMCI

Tanı                

Arzu TIĞLI

Tedavi İndikasyonları           

Nihat ÇANDIR

Tedavinin Takibi ve İzlem

Melda TÜRKEN

Tedaviye Yanıtın,Yanıtsızlığın Değerlendirilmesi ve Tedavide Uzun Dönem Sonuçlar

Gülden ERSÖZ

Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Hepatitler

Başkan

Reşit MISTIK

Sekreter

Mehtap AYDIN

Hepatit B İnfeksiyonu

Kompanse ve Dekompanse Sirozda Tedavi 

Ali Kutta ÇELİK

Karaciğer Nakli Sonrası Nüks Gelişen Hastalarda Tedavi                     

Nebahat DİKİCİ

Fülminan Hepatitte Tedavi   

Mehtap AYDIN

Hemodiyaliz Hastalarında Tedavi

Ali KAYA

Karaciğer Dışı Solid Organ Transplantasyonu Yapılanlarda Tedavi      

Nilgün ALTIN

Transplantasyon Dışı İmmünosüpresif Tedavi Alan Hastalarda Tedavi 

Kemal AVŞAR

HBV ve HIV Koinfeksiyonunda Tedavi

Kenan HIZEL

HBV ve HCV Koinfeksiyonunda Tedavi

Ediz TÜTÜNCÜ

Alkol ve Madde Bağımlılarında Tedavi

Hüseyin TARAKÇI

Gebelikte ve Emzirme Döneminde Tedavi

Fatime KORKMAZ

Ekstrahepatik Klinik Tablolarda Tedavi

Neziha YILMAZ

HBV, HCV ve HDV Koinfeksiyonunda Tedavi                       

Ekrem ÇELİK

Hepatit C İnfeksiyonu  

Kompanse ve Dekompanse Sirozda Tedavi 

Süleyman AKSOY

Karaciğer Nakli Sonrası Nüks Gelişen Hastalarda Tedavi                 

Cahide SAÇLIGİL

Hemodiyaliz Hastalarında Tedavi

Şükran KÖSE

Karaciğer Dışı Solid Organ Transplantasyonu Yapılanlarda Tedavi

Selma BEZİRGAN

HBV ve HIV Koinfeksiyonunda Tedavi

Çağrı BÜKE

Transplantasyon Dışı İmmünosüpresif Tedavi Alan Hastalarda Tedavi 

Nilsun ALTUNAL

Alkol ve Madde Bağımlılarında Tedavi

Hüseyin TURGUT

Karaciğer Yağlanması ve Hemoglobinopatisi Olanlarda Tedavi       

Serap İSKENDER

Gebelikte ve Emzirme Döneminde Tedavi

Zerrin YULUĞKURAL

Ekstrahepatik Klinik Tablolarda Tedavi

Fatma SIRMATEL