Şifremi Unuttum

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 10 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilmelidir. Viral hepatitlerin her yönüyle ilgili hazırlayacağınız bildirilerinizi bekliyoruz.

  1. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  2. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. Bildiri hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
  4. Bildiri özeti boşluklar dahil 3000 karakteri geçmemelidir.
  5. Bildiri özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  • Amaç
  • Yöntemler
  • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
  • Tartışma

Bildiri özetleri, simpozyum sırasında dağıtılacak konuşmaların da yer aldığı kitapçıkta yer alacak, ayrıca 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 15.45-16.30 saatleri arasında yapılacak olan Bildiri Tartışması oturumunda değerlendirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERME FORMU

Bildiri gönderme süresi dolmuştur.