Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

 

SON BAŞVURU TARİHİ
17 Nisan 2019 Pazartesi Saat 19.00
SİMPOZYUM TARİHİ
14-16 Haziran 2019
SİMPOZYUM MERKEZİ
NG Güral Afyon Wellness Hotel, Afyonkarahisar
SİMPOZYUM AMACI
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi yapan veya uzman olarak çalışan hekimlere, akut viral hepatitlerde tedavi endikasyonları, kronik viral hepatitlerin epidemiyolojisi, tanısı ve tedavisi ile viral hepatitler nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanmış hastaların kronik viral hepatit yönetimi hakkında güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
SİMPOZYUM KOŞULLARI
Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.
Başvuracakların Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.
Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.