Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Viral hepatitler ülkemizde ve dünyada çeşitli boyutlarıyla sorun olmaya devam etmektedir.  Viral hepatitlerin tanısı,  tedavisi ve önlenmesi her aşamasında uzmanlık alanımızı yakından ilgilendirmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu tarihten itibaren hızla yol alarak faaliyetlerini araştırma, biyopsi kursları, simpozyumlar gibi birçok alanda sürdürmektedir. Daha önce dört kez yapılan monotematik Ulusal Viral Hepatit Simpozyumlarının beşincisi 23-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Ramada Cappadocia, Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS V)’nun konusu bu kez  Tedavi Deneyimli HCV Hastalarının Yönetimi olacaktır. Bu simpozyumda, tedavisinde sorun yaşadığımız HCV olgularının yönetiminde yeni kullanıma giren ve üzerinde çalışılan ajanların yerinin gözden geçirilmesi, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılması planlanmaktadır. UVHS V’te de daha önce olduğu gibi poster bildirilerine yer verilecektir.

Sizlerin katkı ve katılımlarıyla anlamlı olacak UVHS V‘te buluşmak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Celal AYAZ
UVHS V  Düzenleme Kurulu Başkanı