Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

SON BAŞVURU TARİHİ

Burslu katılım son başvuru tarihi 15 Ocak 2021

AKADEMİ TARİHİ

19-20 Şubat 2021

AKADEMİ MERKEZİ

Online

AKADEMİNİN AMACI

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına akut ve kronik viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin verilmesi.

KATILIM KOŞULLARI

Burslu Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Başvuracakların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olmaları, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.

Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları gerekmektedir.

Katılım oranı %90 ve üzerinde olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.