Şifremi Unuttum

Program

BİRİNCİ GÜN  19 OCAK 2017, PERŞEMBE
17:00-22:00 ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT
İKİNCİ GÜN 20 OCAK 2017, CUMA
09.00-09.15 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Doç. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ
09.15-10.00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Hepatitlerin Dünü, Bugünü ve Yarını
Prof. Dr. Reşit MISTIK
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 HEPATİT B VİRUSU
PANEL 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halis AKALIN, Uzm. Dr. Saadet YAZICI 
Viroloji ve Epidemiyoloji
Doç. Dr. Şua SÜMER
Akut ve Kronik İnfeksiyonda Patogenez
Prof. Dr. Necla TÜLEK
Klinik Özellikler
Doç. Dr. Ayşe BATIREL
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.30 PANEL 2 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden ERSÖZ, Doç. Dr. Kaya SÜER
Akut Hepatit ve Kronik Hepatit Aktivasyonu Ayrımı
Doç. Dr. Murat KUTLU
Akut ve Kronik Hepatit Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler ve Atipik Profiller
Doç. Dr. Ali ACAR
Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli?
Uzm. Dr. Güle AYDIN-ÇINAR
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.30 PANEL 3 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali KAYA, Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Korunma
Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Olgu Sunumları
Hepatit B ve Gebelik
Uzm. Dr. Cahide SAÇLIGİL
İmmünosüpressif Tedavi Başlanacak Olguda Hepatit B Tedavisi
Uzm. Dr. Ali ASAN
Tedavi Alan Hastada İlaca Bağlı Yan Etki
Uzm. Dr. Burcu UYSAL
16.30-22.00 SERBEST ZAMAN VE AKŞAM YEMEĞİ
ÜÇÜNCÜ GÜN 21 OCAK 2017, CUMARTESİ
HEPATİT C VİRUSU
08.30-10.00 PANEL 4 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilgehan AYGEN, Prof. Dr. Dilara İNAN
Viroloji ve Epidemiyoloji
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Akut, Kronik ve Ekstrahepatik Bulguların Patogenezi
Doç. Dr. Şükran KÖSE
Klinik Bulgular ve Ekstrahepatik Tutulum
Doç. Dr. Süda TEKİN
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 PANEL 5 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat SAYAN, Uzm. Dr. Yunus GÜRBÜZ
Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri
Prof. Dr. Üner KAYABAŞ
Hangi Hastalar  Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli?
Prof. Dr. Sıla AKHAN
Radyolog Gözüyle Karaciğer Hastalıkları
Prof. Dr. Nagihan İNAN-GÜRCAN
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 UYDU SİMPOZYUMU / ABBVIE
HCV Tedavisinde Klinik Deneyim ve Hastalık Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Konuşmacılar: Prof. Dr. Dilara İNAN, Prof. Dr. Selim GÜREL, Prof. Dr. Ulus AKARCA
14.00-15.30 PANEL 6 
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Orhan YILDIZ,  Prof Dr . Onur URAL
Korunma
Doç. Dr. Alper ŞENER
Olgu Sunumları
Ekstrahepatik Tutulum
Uzm. Dr. Suat Ali DOĞAN
HIV Koinfeksiyonu
Uzm. Dr. Ayşe BÜYÜKDEMİRCİ
HBV Koinfeksiyonu
Doç. Dr. Özgür GÜNAL
15.30-22.00 SERBEST ZAMAN VE AKŞAM YEMEĞİ
DÖRDÜNCÜ GÜN 22 OCAK 2017, PAZAR
HEPATİT D VİRUSU
08.30-10.00 PANEL 7 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Celal AYAZ, Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN
Viroloji, Epidemiyoloji ve Patogenez
Uzm. Dr. Bahar ÖRMEN
Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Uzm. Dr. Deniz ÖZKAYA
Olgu Sunumu
Hepatit D
Uzm. Dr. Şengül UÇAR-KESİM
10.00-10.30 KAHVE ARASI
HEPATİT A ve E VİRUSU
10.30-11.15 PANEL 8 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şebnem EREN-GÖK, Prof. Dr. İlhami ÇELİK
Hepatit A: Gözden Geçirme
Doç. Dr. Funda ŞİMŞEK
Hepatit E: Gözden Geçirme
Doç. Dr. Nesrin TÜRKER
11.15-11.30 Akılcı Antibiyotik Kullanımının Önemi
Doç. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ
11.30-12.00 VHÇG TOPLANTISI
12.00-12.30 DİLEKLER VE KAPANIŞ TÖRENİ
 
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ